Show simple item record

[journal article]

dc.contributor.authorSăndulache, Cătălinade
dc.contributor.authorSăndulache, Iuliande
dc.contributor.authorOlariu, Bogdamde
dc.date.accessioned2019-08-06T12:02:24Z
dc.date.available2019-08-06T12:02:24Z
dc.date.issued2017de
dc.identifier.issn2247-2290de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63425
dc.description.abstractFotografiile sunt folosite frecvent în activitatea didactică pentru observarea unor componente ale mediului, pentru ilustrarea sau pentru explicarea unor fenomene sau procese. Prin utilizarea acestora în timpul lecţiilor se dezvoltă elevilor competenţa de a analiza şi interpreta o imagine. Pot fi folosite doar cateva fotografii în diferite momente ale lecţiei sau se pot realiza slide-show-uri însoţite şi de un text succint. Eficienţa situaţiei de învăţare organizată pe baza imaginilor depinde de anumite caracteristici ale fotografiilor: trebuie sa fie realizate într-un format mare, să fie clare şi color, să fie proiectate pe un ecran, astfel încât să fie vizibile din orice punct al clasei, să reprezinte un singur aspect esenţial al realităţii şi să nu aibă alte detalii nesemnificative, să conţină un element de dimensiune (un om sau un instrument) pentru a se aprecia corect dimensiunile.de
dc.description.abstractPhotos are often use in teaching activities for observing different environmental components, for illustrating or explaining natural phenomena or process. Using the se during lessons helps pupils to develop the competence to analyse and interpret an image. There can be used just a few photos in different moments of the lesson or they can be organised in slideshows together with some short explanatory texts. The efficiency of the learning situation organised on the bases of images depends on some of the photos' characteristics: they must be realized in a big format, to be clear and colored, to be projected on a screen, so that they are visible form any angle of the classroom, to represent a single essential aspect of the reality and not to have other insignificant details and to contain an element for dimension perception (a human or an instrument) in order to correctly perceive the size of the subject.de
dc.languageende
dc.subject.ddcBildung und Erziehungde
dc.subject.ddcEducationen
dc.subject.otherlessonde
dc.titleThe use of photographs in geography lessonsde
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.journalCinq Continents
dc.source.volume7de
dc.publisher.countryROU
dc.source.issue16de
dc.subject.classozUnterricht, Didaktikde
dc.subject.classozCurriculum, Teaching, Didacticsen
dc.subject.thesozFotografiede
dc.subject.thesozphotographyen
dc.subject.thesozUnterrichtde
dc.subject.thesozteachingen
dc.subject.thesozMethodede
dc.subject.thesozmethoden
dc.subject.thesozInterpretationde
dc.subject.thesozinterpretationen
dc.subject.thesozBeobachtungde
dc.subject.thesozobservationen
dc.subject.thesozAnalysede
dc.subject.thesozanalysisen
dc.subject.thesozUmweltde
dc.subject.thesozenvironmenten
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-63425-3
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung 4.0de
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0en
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10039309
internal.identifier.thesoz10036941
internal.identifier.thesoz10036452
internal.identifier.thesoz10037480
internal.identifier.thesoz10038149
internal.identifier.thesoz10034712
internal.identifier.thesoz10058252
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
dc.source.pageinfo240-248de
internal.identifier.classoz10614
internal.identifier.journal434
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc370
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence20
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
internal.pdf.wellformedtrue
internal.pdf.encryptedfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record