Bibtex export

 

@article{ Cepraga2017,
 title = {Exploring the landscapes of power: space, people and power in Tara Hategului, Romania},
 author = {Cepraga, Theodor and Marin, Marian},
 journal = {Cinq Continents},
 number = {15},
 pages = {5-22},
 volume = {7},
 year = {2017},
 issn = {2247-2290},
 urn = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63352-8},
 abstract = {Conceptul de putere și relațiile sale cu spațiul pot fi analizate din perspectiva așa numitor peisaje ale puterii. Articolul se concentreză pe Țara Hațegului, regiunea din sud-vestul Transilvaniei cunoscută pentru evoluția sa particulară din punct de vedere socio-politic. Absența unor importante intervenții maghiare alături de prezența unei puternici elite locale a generat un peisaj cultural specific. Regiunea este recunoscută pentru numărul mare de biserici medievale, fortărețe și conace care s-au conservat până în prezent. De-a lungul timpului, au fost întreprinse numeroase studii cu privire la locația, funcția și arhitectura acestor monumente. Articolul prezent cercetează localizarea și dinamica funcțiilor edificiilor și încercă să ofere o altă persectivă utilizând conceptul de peisaje ale puterii. Relația dintre oameni, spațiu și putere este regândită, analizând amprenta peisagistică a acestor structuri.The concept of power and its relations with different spaces could be analysed in the form of landscapes of power. The article concentrates on Țara Hațegului, the south-western region of Transylvania, known for its particular evolution from a socio-political perspective. The absence of important Hungarian interventions, in conjunction with the powerful local elite, generated a specific cultural landscape. The region is renowned for the large number of medieval churches, fortresses and manors which have survived until present. Various studies have been made
concerning the location, the functionality and the architecture of these landmarks. Focusing on the monuments' location and dynamics, the paper attempts to offer a new interpretation using the concept of landscapes of power. The relation between the people, the space and the power is put under a new light by analysing the imprint left by the structures in the landscape.},
 keywords = {zone; historische Entwicklung; Macht; Transylvania; Raum; Adel; power; Mensch; Architektur; landscape; Siebenbürgen; Romania; aristocracy; Landschaft; historical development; Rumänien; Kirche; architecture; church; human being}}