Endnote export

 

%T Videografien schulischer Praktiken der Differenzbearbeitung und -herstellung: Einleitung in den Themenschwerpunkt
%A Sturm, Tanja
%A Wagner-Willi, Monika
%J Zeitschrift für Qualitative Forschung
%N 2
%P 163-171
%V 16
%D 2015
%@ 2196-2146
%~ Verlag Barbara Budrich
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-49459-3
%C DEU
%G de
%9 Zeitschriftenartikel
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info