Endnote export

 

%T Forschungsexkursion "Grad na tromeđi: Karlovac, Bihać, Zadar - Iskustva Granice", Kroatien und Bosnien-Herzegowina, 23-28. September 2013: Exkursionsbericht
%A Guidi, Andreas
%J Südosteuropäische Hefte
%N 1
%P 167-171
%V 3
%D 2014
%@ 2194-3710
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-399148
%C DEU
%G de
%9 Zeitschriftenartikel
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info