Show simple item record

Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?
[journal article]

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzejde
dc.date.accessioned2012-08-05T13:19:00Zde
dc.date.accessioned2012-08-30T07:06:00Z
dc.date.available2012-08-30T07:06:00Z
dc.date.issued2008de
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/31351
dc.description.abstractComputer games (video games) are becoming increasingly popular way to relax, or even to maintain social relationships with other people. However, they are not just only entertainment. Treated as a mass media become a source of income, knowledge and social problems, which may distort the reality presented in them. It may also become the basis for manipulation and propaganda, to serve the struggle for cultural dominance, and indicate social problems.en
dc.description.abstractGry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie.pl
dc.languagepl
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.ddcNews media, journalism, publishingen
dc.subject.ddcPublizistische Medien, Journalismus,Verlagswesende
dc.titleRozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?misc
dc.title.alternativeEntertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?en
dc.description.reviewbegutachtetde
dc.description.reviewrevieweden
dc.identifier.urlhttp://www.hc.amu.edu.pl/numery/4/klimczuk.pdfde
dc.source.journalHomo communicativusde
dc.publisher.countryMISC
dc.source.issue4de
dc.subject.classozInteractive, electronic Mediaen
dc.subject.classozFreizeitforschung, Freizeitsoziologiede
dc.subject.classozLeisure Researchen
dc.subject.classozinteraktive, elektronische Mediende
dc.subject.thesozsoziale Beziehungende
dc.subject.thesozMeinungsfreiheitde
dc.subject.thesozfreedom of opinionen
dc.subject.thesozsoziale Folgende
dc.subject.thesozStereotypde
dc.subject.thesozvirtuelle Realitätde
dc.subject.thesozvirtual realityen
dc.subject.thesozUnterhaltungde
dc.subject.thesozcomputer gameen
dc.subject.thesozComputerspielde
dc.subject.thesozstereotypeen
dc.subject.thesozentertainmenten
dc.subject.thesozpolitical participationen
dc.subject.thesozsocial relationsen
dc.subject.thesozsocial effectsen
dc.subject.thesozpolitische Partizipationde
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-313511de
dc.date.modified2012-08-06T14:17:00Zde
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitungde
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Worksen
ssoar.gesis.collectionSOLIS;ADISde
internal.status3de
internal.identifier.thesoz10042812
internal.identifier.thesoz10043850
internal.identifier.thesoz10054194
internal.identifier.thesoz10044177
internal.identifier.thesoz10041741
internal.identifier.thesoz10056015
internal.identifier.thesoz10060762
internal.identifier.thesoz10058702
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentjournal articleen
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.rights.copyrightfde
dc.source.pageinfo103-111
internal.identifier.classoz20400
internal.identifier.classoz1080404
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc070
internal.identifier.ddc300
dc.description.pubstatusPublished Versionen
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
internal.identifier.licence2
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review2
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN
internal.check.languageharmonizerCERTAIN_CHANGED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record