Show simple item record

Obraz Polaków w Niemczech: zmiana i kontynuacja - od Polski jako zaścianka do debaty o reformie Unii Europejskiej
[application]

dc.contributor.authorGatzke, Nielsde
dc.date.accessioned2012-03-27T21:00:00Zde
dc.date.accessioned2012-08-29T22:47:27Z
dc.date.available2012-08-29T22:47:27Z
dc.date.issued2010de
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/29050
dc.description.abstractDie Arbeit untersucht mit Methoden und Fragestellungen der Historiographie, Literatur-, Medien- und Sozialwissenschaft das deutsche Polenbild in Geschichte und Gegenwart und dessen Einfluss auf das deutsch-polnische Verhältnis. Dabei zeigt sich, dass ein nachhaltiger Wandel der deutsch-polnischen Beziehungen von der Akzeptanz der Polen in der gesamten deutschen Gesellschaft abhängt und nicht nur von einem Strategiewechsel innerhalb der deutschen Elite. Dies wiederum setzt den sukzessiven Abbau negativer Stereotype innerhalb der deutschen Bevölkerung voraus. Am Beispiel der "polnischen Wirtschaft", einem negativen "Stereotyp der langen Dauer", wird der Frage nachgegangen, wie Stereotype über Polen entstanden sind, in welcher Form sie heute auftreten und welchen Einfluss die von diesen Stereotypen durchsetzte allgemeine Wahrnehmung von Polen in der deutschen Bevölkerung auf das Polenbild in der deutschen Politik hat.de
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy było zanalizowanie za pomocą metod i zagadnień historiografii, literaturoznawstwa, medioznawstwa oraz nauk społecznych obrazu Polaków w oczach Niemców w przeszłości i czasach współczesnych oraz jego wpływu na relacje polsko-niemieckie. Okazuje się, że długofalowe przemiany w stosunkach polsko-niemieckich zależne są od akceptacji Polaków w całym społeczeństwie niemieckim, a nie jedynie od zmiany podejścia do problemu niemieckiej elity. To z kolei zakłada sukcesywny zanik negatywnych stereotypów wśród ludności niemieckiej. Na przykładzie pojęcia "polnische Wirtschaft" (polska gospodarka), negatywnego stereotypu "długiego trwania" autor pracy odpowiada na pytanie, jak zrodziły się stereotypy o Polsce, w jakiej formie pojawiają się one dziś i jaki wpływ na obraz Polski w polityce niemieckiej ma ukształtowany przez te stereotypy sposób postrzegania Polaków w niemieckim społeczeństwie.pl
dc.languagedede
dc.subject.ddcInternationale Beziehungende
dc.subject.ddcPsychologyen
dc.subject.ddcGeschichtede
dc.subject.ddcHistoryen
dc.subject.ddcPsychologiede
dc.subject.ddcInternational relationsen
dc.subject.otherDeutschland, Polenbild; polnische Wirtschaft; deutsch-polnische Beziehungen; Stereotyp der langen Dauer; Politik, Geschichte, Literatur, Medien; Almond-Lippmann-Konsensus
dc.subject.otherNiemcy; obraz Polaków; stosunki polsko-niemieckie; stereotyp "długiego trwania"; uprzedzenia; polityka, historia, literatura, media; Almond-Lippmann consensus
dc.titlePolenbild in Deutschland: Wandel und Kontinuität - von Polen als Gegenbild der Aufklärung bis zur EU-Reformdebattede
dc.title.alternativeObraz Polaków w Niemczech: zmiana i kontynuacja - od Polski jako zaścianka do debaty o reformie Unii Europejskiejmisc
dc.description.reviewbegutachtetde
dc.description.reviewrevieweden
dc.publisher.countryDEU
dc.publisher.cityPotsdamde
dc.subject.classozSocial Psychologyen
dc.subject.classozallgemeine Geschichtede
dc.subject.classozSozialpsychologiede
dc.subject.classozInternational Relations, International Politics, Foreign Affairs, Development Policyen
dc.subject.classozGeneral Historyen
dc.subject.classozinternationale Beziehungen, Entwicklungspolitikde
dc.subject.thesozBundesrepublik Deutschlandde
dc.subject.thesozbilateral relationsen
dc.subject.thesozhistorische Entwicklungde
dc.subject.thesozStereotypde
dc.subject.thesozattitudeen
dc.subject.thesozforeign policyen
dc.subject.thesozPolende
dc.subject.thesozBerichterstattungde
dc.subject.thesozbilaterale Beziehungende
dc.subject.thesozSelbstbildde
dc.subject.thesozself-imageen
dc.subject.thesozFremdbildde
dc.subject.thesozFederal Republic of Germanyen
dc.subject.thesozstereotypeen
dc.subject.thesozPolanden
dc.subject.thesozhistorical developmenten
dc.subject.thesozVorurteilde
dc.subject.thesozAußenpolitikde
dc.subject.thesozprejudiceen
dc.subject.thesozreportingen
dc.subject.thesozEinstellungde
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-290503de
dc.date.modified2012-03-30T10:11:00Zde
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitungde
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Worksen
ssoar.greylittde
ssoar.gesis.collectionSOLIS;ADISde
internal.status3de
internal.identifier.thesoz10041740
internal.identifier.thesoz10038258
internal.identifier.thesoz10034694
internal.identifier.thesoz10034801
internal.identifier.thesoz10037571
internal.identifier.thesoz10039288
internal.identifier.thesoz10041741
internal.identifier.thesoz10037555
internal.identifier.thesoz10054686
internal.identifier.thesoz10044297
internal.identifier.thesoz10036125
dc.type.stockmonographde
dc.type.documentAntrag, Vorstudiede
dc.type.documentapplicationen
dc.rights.copyrighttde
dc.source.pageinfo121
internal.identifier.classoz10706
internal.identifier.classoz30301
internal.identifier.classoz10505
internal.identifier.document2
dc.contributor.corporateeditorUniversität Potsdamde
internal.identifier.corporateeditor364de
internal.identifier.ddc327
internal.identifier.ddc150
internal.identifier.ddc900
dc.description.pubstatusPublished Versionen
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
internal.identifier.licence2
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review2
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN
internal.check.languageharmonizerCERTAIN_RETAINED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record