Endnote-Export

 

%T Illegal migration and gender in a global and historical perspective
%E Schrover, Marlou
%E Leun, Joanne van der
%E Lucassen, Leo
%E Quispel, Chris
%P 196
%D 2008
%I Amsterdam Univ. Press
%@ 9789089640475
%= 2012-02-07T17:52:00Z
%~ OAPEN
%> http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-271773
%U http://www.oapen.org/record/340072
%X Two issues come to the fore in current debates over migration: illegal migration and the role of gender in illegal migration. This incisive study combines the two subjects and views the migration scholarship through the lens of the gender perspective, investigating definitions of citizenship and the differences in mechanisms of inclusion and exclusion for men and women, producing a comprehensive account of illegal migration in Germany, the Netherlands, Great Britain, the Soviet Union, Mexico, Malaysia, the Horn of Africa and the Middle East over the nineteenth- and the twentieth centuries.
%X Twee onderwerpen staan centraal in het hedendaagse debat over migratie: illegale migratie en de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen migratie. In dit boek worden deze gecombineerd en wordt illegaliteit van migranten verklaard vanuit een genderperspectief. Dit onderzoek maakt duidelijk welke definities van burgerschap er worden gebruikt en hoe mechanismen van in- en uitsluiting voor mannen en vrouwen kunnen werken. Dit onderzoek benadert de illegaliteit van migranten vanuit een interdisciplinair, socio-legaal en historisch vergelijkend perspectief. Het boek heeft betrekking op een lange periode (de negentiende en twintigste eeuw) en een groot geografisch gebied (Duitsland, Nederland, Engeland, de VS, Mexico, Maleisië, het Midden Oosten, de Hoorn van Afrika, de Sovjet Unie en Pakistan).
%C Amsterdam
%G en
%9 collection
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info