Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego ; sektor produkcji oprogramowania komputerowego

Podlasie economy starters : analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie ; software production sector
[monograph]

Plawgo, Bogusław; Grabska, Anna; Klimczuk-Kochańska, Magdalena; Klimczuk, Andrzej; Kierklo, Jacek; Żynel-Etel, Justyna

fulltextDownloadDownload full text

(2361 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-464059

Further Details
Abstract The essence of the project is a detailed analysis of the areas of growth and innovation Podlaskie. Object of the study includes not found in Podlaskie or occurring in the embryonic field of areas recognized in the global economy as having high growth potential. The product relates to the market areas rapidly growing in the world, in the light of internal development conditions Podlaskie province predisposed to become active on its territory, and this is the production of computer software.

Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ogólnoświatowej gospodarce za posiadające duży potencjał wzrostu. Produkt odnosi się do obszarów rynkowych dynamicznie rozwijających się na świecie, w świetle wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych województwa podlaskiego predysponowanych do uaktywnienia się na jego obszarze, a jest to produkcja oprogramowania komputerowego.
Keywords software; branch of the economy; innovation; regional development; economic growth; new media; web 2.0; digital media; Poland; electronic government; telecommuting; media society; informatization
Classification Economic Sectors; Labor Market Research; National Economy
Free Keywords software development; peer production; software architecture; social software; Open Source and Free Software; creative society; creative economy; prosumption
Document language Other language
Publication Year 2011
Publisher Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
City Białystok
Page/Pages 152 p.
ISBN 978-83-62258-37-6
Status Published Version; peer reviewed
Licence Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications
top