Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego ; sektor produkcji oprogramowania komputerowego

Podlasie economy starters : analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie ; software production sector
[Monographie]

Plawgo, Bogusław; Grabska, Anna; Klimczuk-Kochańska, Magdalena; Klimczuk, Andrzej; Kierklo, Jacek; Żynel-Etel, Justyna

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-464059

Weitere Angaben:
Abstract The essence of the project is a detailed analysis of the areas of growth and innovation Podlaskie. Object of the study includes not found in Podlaskie or occurring in the embryonic field of areas recognized in the global economy as having high growth potential. The product relates to the market areas rapidly growing in the world, in the light of internal development conditions Podlaskie province predisposed to become active on its territory, and this is the production of computer software.

Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ogólnoświatowej gospodarce za posiadające duży potencjał wzrostu. Produkt odnosi się do obszarów rynkowych dynamicznie rozwijających się na świecie, w świetle wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych województwa podlaskiego predysponowanych do uaktywnienia się na jego obszarze, a jest to produkcja oprogramowania komputerowego.
Thesaurusschlagwörter software; branch of the economy; innovation; regional development; economic growth; new media; web 2.0; digital media; Poland; electronic government; telecommuting; media society; informatization
Klassifikation Wirtschaftssektoren; Arbeitsmarktforschung; Volkswirtschaftstheorie
Freie Schlagwörter software development; peer production; software architecture; social software; Open Source and Free Software; creative society; creative economy; prosumption
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2011
Verlag Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe 152 S.
ISBN 978-83-62258-37-6
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
top