Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej

The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+
[Monographie]

Baczyńska-Koc, Katarzyna; Borys, Magdalena; Klimczuk, Andrzej; Pietrzak, Iwona; Plawgo, Bogusław; Radziewicz, Katarzyna; Rollnik-Sadowska, Ewa; Sadowska-Snarska, Cecylia; Żynel-Etel, Justyna

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-463181

Weitere Angaben:
Abstract Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań odnośnie do zapotrzebowania na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia i wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.

The aim of this publication is to present the results of research regarding the demand for professions and competences Podlasie labor market in the context of the needs of employers in employment and support training for workers aged 45 years and older.
Thesaurusschlagwörter elderly worker; labor market research; employment; qualification; occupation; qualification requirements; telecommuting
Klassifikation Arbeitsmarktforschung; Bildungswesen quartärer Bereich, Berufsbildung
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2015
Verlag Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe 223 S.
ISSN 978-83-62258-71-0
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
top