More documents from Klimczuk, Andrzej
More documents from Zarzadzanie Publiczne / Public Governance

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej

Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change
[journal article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(228 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-460082

Further Details
Abstract Ageing is a challenge that requires development and implementation of horizontal social policy, which should take into account the diversity of older adults and the division of interventions aimed at this population and on the image of old age. The complexity of the negative consequences of ageing shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy. The paper discusses models of multisectoral social policy and the possibilities of integrating social services. Its conclusions include directions for further research and social innovation.

Starzenie się społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie osób starszych, a w związku z tym opracowywać i wdrażać wiele odmiennych działań skierowanych do tej grupy. Ponadto powinna zwracać uwagę na wizerunek starości w społeczeństwie. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia się sprawia, iż kluczowe jest wzmocnienie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarządowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla tej integracji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień „srebrnej gospodarki”, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu pokazano możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań.
Keywords elderly; demographic aging; social policy; policy on the elderly; social services; social economics; welfare; new technology; robot; quality of life; service society
Classification Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly; Gerontology
Free Keywords co-production; robotics divide; silver economy; welfare pluralism
Document language Other language
Publication Year 2015
Page/Pages p. 41-53
Journal Zarzadzanie Publiczne / Public Governance (2015) 2
DOI http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2015.32.2.04
ISSN 1898-3529
Status Published Version; peer reviewed
Licence Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications
top