Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa

Regional development in the context of the population ageing
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-437835

Weitere Angaben:
Körperschaftlicher Herausgeber Uniwersytetu Łódzkiego
Abstract "Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię "regionów kurczących się" oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono wnioski z analizy wybranych strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Podsumowanie określa możliwe kierunki dalszych badań." (Autorenreferat)
Thesaurusschlagwörter regional development; age group; social work for the aged; economy; economic impact; demographic aging; population; Poland; overaging; network; government policy
Klassifikation Bevölkerung; Gerontologie, Alterssoziologie; Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa
Herausgeber Szukalski, Piotr
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2014
Erscheinungsort Łódź
Seitenangabe S. 149-170
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung
top