More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa

Regional development in the context of the population ageing
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(439 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-437835

Further Details
Corporate Editor Uniwersytetu Łódzkiego
Abstract "Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię "regionów kurczących się" oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono wnioski z analizy wybranych strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Podsumowanie określa możliwe kierunki dalszych badań." (Autorenreferat)
Keywords regional development; age group; social work for the aged; economy; economic impact; demographic aging; population; Poland; overaging; network; government policy
Classification Population Studies, Sociology of Population; Gerontology; Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly
Collection Title Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa
Editor Szukalski, Piotr
Document language Other language
Publication Year 2014
City Łódź
Page/Pages p. 149-170
Status Published Version; peer reviewed
Licence Creative Commons - Attribution
top