More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości

Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(286 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418286

Further Details
Abstract Ocena obecności ludzi starych w społeczeństwie zależy od tempa rozwoju technologicznego i gospodarczego. Szybkie zmiany sprzyjają dyskryminacji ze względu na wiek oraz przyczyniają się do niedostrzegania jednostkowych i zbiorowych korzyści płynących ze wzrostu długości życia ludzkiego. Artykuł zwraca uwagę na niezbędność poszukiwania pomysłów aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, jak też przybliża koncepcję kreowania przestrzeni miejskich sprzyjających rozwojowi i integracji wszystkich grup wiekowych. Praca podkreśla znaczenie starszego pokolenia w procesie utrzymania ciągłości kulturowej w społeczeństwach informacyjnych i społeczeństwach wiedzy poprzez przeciwstawienie tych idei projektowi społeczeństwa mądrości.

Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders' active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance of older generations in process of sustaining cultural continuity in information and knowledge societies by contrasting those ideas with the wisdom society project.
Classification Population Studies, Sociology of Population; Social Psychology; Gerontology
Free Keywords Intergenerational Relationships, Age Discrimination, Ageism, Social Integration, Integracja Społeczna, Relacje Międzypokoleniowe, Age Integration, Dyskryminacja Ze Względu Na Wiek, Społeczeństwo Mądrości, Wiekizm, Wisdom Society
Collection Title Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy
Editor Kobylarek, Aleksander
Document language Other language
Publication Year 2009
Publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
City Toruń
Page/Pages p. 344-360
ISBN 9788376114460 8376114468
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top