More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com

Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(570 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418240

Further Details
Abstract Internet increasingly serves not only to communication between it's users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content (including images, movies, music, links to interesting sites) allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It's one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms of presentation of old age and difficulties and methodological guidelines related to the study of resources from new media.

Sieć internet coraz częściej służy nie tylko komunikacji między jej użytkownikami. Pojawienie się serwisów Web 2.0 stanowiących swoiste platformy do publikacji najrozmaitszych treści (m.in. zdjęć, filmów, nagrań muzycznych, linków do ciekawych stron) pozwoliło na uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania milionów ludzi na świecie. Praca traktuje o próbie socjologicznej analizy wizualnych materiałów zastanych traktujących o starości, które zostały udostępnione publicznie przez osoby korzystające z witryny deviantART.com. Jest to jedna z najdłużej funkcjonujących społeczności internetowych zrzeszających artystów z całego świata. Artykuł zwraca uwagę na wielość współczesnych form prezentacji starości oraz trudności i wskazówki metodologiczne związane z badaniem zasobów nowych mediów.
Classification Population Studies, Sociology of Population; Cultural Sociology, Sociology of Art, Sociology of Literature
Free Keywords Creative Writing, Critical Theory, History, Visual Sociology, Gender Studies, Philosophy, Art History, Web 2.0, Social Sciences, Literature, Social Networking, Diversity, New Media Arts, Virtual Communities, Computer-Mediated Communication, Virtual Community, Aging, Political communication, New Media Art, Contemporary Poetry, Contemporary Poetry, Visual Arts, Visual Arts, New Media Theory and Design, Sociology of Ageing, Visual Sociology (Visual Studies), New Media Studies, Political Identity, Online Media, Old Age, Ageing, Diversity, Spatial Science, visual sociology, visual anthropology, Image, Anthropology of Image, Społeczności Wirtualne, Nowe Media, Antropologia Obrazu, Image Anthropology, Serwisy Społecznościowe, Socjologia Wizualna, Starość, Media theory and Research, Mobile and Location-Based Media, and Philosophy and Sociology of Human/animal Relations
Collection Title Patrząc na starość
Editor Jakubowska, Honorata; Raciniewska, Alicja; Rogowski, Ł.
Document language Other language
Publication Year 2009
Publisher Wydawn
City Poznań
Page/Pages p. 165-211
ISBN 9788323220404 8323220409
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top