Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com

Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418240

Weitere Angaben:
Abstract Internet increasingly serves not only to communication between it's users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content (including images, movies, music, links to interesting sites) allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It's one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms of presentation of old age and difficulties and methodological guidelines related to the study of resources from new media.

Sieć internet coraz częściej służy nie tylko komunikacji między jej użytkownikami. Pojawienie się serwisów Web 2.0 stanowiących swoiste platformy do publikacji najrozmaitszych treści (m.in. zdjęć, filmów, nagrań muzycznych, linków do ciekawych stron) pozwoliło na uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania milionów ludzi na świecie. Praca traktuje o próbie socjologicznej analizy wizualnych materiałów zastanych traktujących o starości, które zostały udostępnione publicznie przez osoby korzystające z witryny deviantART.com. Jest to jedna z najdłużej funkcjonujących społeczności internetowych zrzeszających artystów z całego świata. Artykuł zwraca uwagę na wielość współczesnych form prezentacji starości oraz trudności i wskazówki metodologiczne związane z badaniem zasobów nowych mediów.
Klassifikation Bevölkerung; Kultursoziologie, Kunstsoziologie, Literatursoziologie
Freie Schlagwörter Creative Writing, Critical Theory, History, Visual Sociology, Gender Studies, Philosophy, Art History, Web 2.0, Social Sciences, Literature, Social Networking, Diversity, New Media Arts, Virtual Communities, Computer-Mediated Communication, Virtual Community, Aging, Political communication, New Media Art, Contemporary Poetry, Contemporary Poetry, Visual Arts, Visual Arts, New Media Theory and Design, Sociology of Ageing, Visual Sociology (Visual Studies), New Media Studies, Political Identity, Online Media, Old Age, Ageing, Diversity, Spatial Science, visual sociology, visual anthropology, Image, Anthropology of Image, Społeczności Wirtualne, Nowe Media, Antropologia Obrazu, Image Anthropology, Serwisy Społecznościowe, Socjologia Wizualna, Starość, Media theory and Research, Mobile and Location-Based Media, and Philosophy and Sociology of Human/animal Relations
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Patrząc na starość
Herausgeber Jakubowska, Honorata; Raciniewska, Alicja; Rogowski, Ł.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2009
Verlag Wydawn
Erscheinungsort Poznań
Seitenangabe S. 165-211
ISBN 9788323220404 8323220409
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top