More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa

Silver Economy in the State Strategic Documents
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(203 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418220

Further Details
Abstract Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań.

One of the main challenges of the contemporary socio-economic development is the process of population ageing. The complexity of the changes associated with it justifies interventions taking into account the challenge of generational solidarity maintenance and robotics divide prevention. Article introduces the concept of silver economy - an economic system based on meeting the needs of ageing populations. This paper present the assumptions of building the silver economy contained in selected documents which are a part of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity." Summary include conclusions from the strategy analysis and postulates of further research directions.
Classification Population Studies, Sociology of Population
Free Keywords Strategic Management, Gerontechnology, Local Government and Local Development, Regional development, Rozwój Regionalny, Silver Economy, Srebrna Gospodarka, Zarządzanie Strategiczne, Gerontechnologia, Robotics Divide, Wykluczenie Robotyczne, Rozwój lokalny
Collection Title Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza
Editor Osiński, Joachim; Pachocka, Marta
Document language Other language
Publication Year 2013
Publisher Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa
City Warszawa
Page/Pages p. 461-472
ISBN 9788373788145 837378814X
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top