More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej

Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspective
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(109 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418213

Further Details
Abstract Celem opracowania jest przybliżenie analiz dotyczących dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego: zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Artykuł stanowi odpowiedź na spostrzeżenia z recenzji raportu końcowego projektu "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim". W pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia i uwarunkowania regionalne tych wymiarów wykorzystania potencjału kultury. Następnie przybliżono główne obserwacje, wnioski i rekomendacje pochodzące z wyników badań. Całość uzupełniono o dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dla podmiotów związanych z prowadzeniem polityki regionalnej.

The aim of this paper is closer analyzes of two dimensions of Podlaskie Voivodship culture potential: cultural diversity as well as development of cultural and creative industries. The article is a response to the findings of "Diagnosis of participation in culture in Podlaskie" final report review. This article first describes the basic concepts and regional conditions of cultural potential dimensions. Then brought closer the main observations, conclusions and recommendations derived from research results. Whole essay was supplemented with additional insights and guidance for those involved in conducting of regional policy.
Classification Cultural Sociology, Sociology of Art, Sociology of Literature
Free Keywords Regional policy, Creative Industries, Cultural Diversity, Polityka Regionalna, Przemysły Kreatywne, Województwo Podlaskie, Zróżnicowanie Kulturowe, Przemysły Kultury, Culture Industries, Podlaskie Voivodeship
Collection Title Przemysły kreatywne 2.0.12
Editor Ulatowska, Roksana; Alvarez, Joanna
Document language Other language
Publication Year 2012
Publisher Fundacja Rozwoju Kina
City Kraków
Page/Pages p. 72-80
ISBN 9788392573050 8392573056
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top