More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych: Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku

Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(332 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417978

Further Details
Abstract Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight the importance of inequality for the activity of the elderly and its relationship to social capital in conditions of shaping social dispersion space order. Study brings closer chosen results of empirical studies portraying the dimensions of internal diversity of seniors.

Złożoność przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach sprawia, iż niezbędne staje się pogłębienie analiz oddziaływania nierówności społecznych na aktywność ludzi starych. Upowszechnianie się nowych technologii i form organizacyjnych pozwala na rozwiązanie wielu problemów społecznych i podniesienie jakości życia ludzkiego. Jednocześnie poszerza się zakres dziedzin, w których ludzie starzy tracą swój autorytet oraz różnią się między sobą kompetencjami wymaganymi do osiągania społecznie cenionych dóbr. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nierówności dla aktywności ludzi starych oraz jej związków z kapitałem społecznym w warunkach kształtowania się w polskiej przestrzeni społecznej ładu rozproszonego. Opracowanie przybliża wybrane wyniki badań empirycznych, które ukazują wymiary zróżnicowania kategorii społecznej ludzi starych.
Classification Gerontology
Free Keywords Social Capital, Aging, Social Inequality, Elderly, Elderly People, Nursing Homes, Kapitał Społeczny, Third Age, Inequality, Old People, Ludzie Starzy, Nierówności Społeczne, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, University of the Third Age
Collection Title Społeczne wymiary starzenia się
Editor Fabiś, A.; Muszyński, M.
Document language Other language
Publication Year 2011
Publisher Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki
City Bielsko - Biała
Page/Pages p. 101-117
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top