Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego

Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417960

Weitere Angaben:
Abstract Opracowanie przybliża wyzwania związane ze starzeniem się populacji ludzkich przyw uwzględnieniu wyłaniania się społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na początku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzyszą kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca się również uwagę na potrzeby i możliwości umocowania ich w politykach rozwoju międzypokoleniowości.

Essay approximates challenges of an ageing population and emergencing creative societies and economies. In the early XXI century transformations of work and leisure time is accompanied by issues of maintaining the solidarity of generations and preventing robotic exclusion. The article outlines the most vital features of the medialabs - new type of cultural institutions which can be used to implement actions towards the development of positive responses to these challenges by supporting development of the silver economy and gerontechnology. Work also draws attention to the needs and possibilities of attachment them into the development of intergenerational policies.
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie; Industrie- und Betriebssoziologie, Arbeitssoziologie, industrielle Beziehungen; Arbeitswelt
Freie Schlagwörter Gerontechnology, Silver Economy, Medialab, Srebrna Gospodarka, Gerontechnologia, Robotics Divide, Wykluczenie Robotyczne, Solidarność Pokoleń, Solidarity of Generations, Kreatywne Społeczeństwo I Gospodarka, Creative Society and Economy
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Seniorzy w świecie nowych technologii: implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Herausgeber Wąsiński, A.; Tomczyk, Ł.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Verlag "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Erscheinungsort Katowice
Seitenangabe S. 184-215
ISBN 9788371647918 8371647913
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top