More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego

Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(395 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417960

Further Details
Abstract Opracowanie przybliża wyzwania związane ze starzeniem się populacji ludzkich przyw uwzględnieniu wyłaniania się społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na początku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzyszą kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca się również uwagę na potrzeby i możliwości umocowania ich w politykach rozwoju międzypokoleniowości.

Essay approximates challenges of an ageing population and emergencing creative societies and economies. In the early XXI century transformations of work and leisure time is accompanied by issues of maintaining the solidarity of generations and preventing robotic exclusion. The article outlines the most vital features of the medialabs - new type of cultural institutions which can be used to implement actions towards the development of positive responses to these challenges by supporting development of the silver economy and gerontechnology. Work also draws attention to the needs and possibilities of attachment them into the development of intergenerational policies.
Classification Gerontology; Sociology of Work, Industrial Sociology, Industrial Relations; Working Conditions
Free Keywords Gerontechnology, Silver Economy, Medialab, Srebrna Gospodarka, Gerontechnologia, Robotics Divide, Wykluczenie Robotyczne, Solidarność Pokoleń, Solidarity of Generations, Kreatywne Społeczeństwo I Gospodarka, Creative Society and Economy
Collection Title Seniorzy w świecie nowych technologii: implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Editor Wąsiński, A.; Tomczyk, Ł.
Document language Other language
Publication Year 2013
Publisher "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
City Katowice
Page/Pages p. 184-215
ISBN 9788371647918 8371647913
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top