More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk

Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(365 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417927

Further Details
Abstract Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów dalszych badań.

Article draws attention to the relationship of ageing process and evolution of the organizational changes in cultural and artistic institutions in cities that are connected to provision of services for older people. Study shows main features of work and leisure time transformation at the beginning of the XXI century and the phenomenon of creative economy with new social stratification and development factors. It also describes creative ageing paradigm, benefits and barriers of building a senior creative capital, foreign and domestic examples of solutions used in this field which are also areas for further research.
Classification Gerontology
Free Keywords kapitał kreatywny, rozwój regionalny i lokalny, instytucje kulturalne i artystyczne, polityka kreatywnego starzenia się, polityka międzypokoleniowa, creative capital, regional and local development, cultural and artistic institutions, creative ageing policy, intergenerational policy
Collection Title Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk)
Document language Other language
Publication Year 2013
Publisher Wydawnictwo UŚ
City Katowice
ISBN 978-83-226-2131-8
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top