More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej

Concept of solidarity of generations in the national social policy
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(313 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395620

Further Details
Abstract The article discusses the main features of "solidarity of generations" concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity."

Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojęć dotyczących pokolenia i relacji międzypokoleniowych. Zwrócono uwagę, iż solidarność pokoleń stanowi kwestię socjalną wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności".
Keywords generation; twenty-first century; Intergenerational relations; solidarity; social conflict; social policy; Poland
Classification Population Studies, Sociology of Population; Gerontology; Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly
Free Keywords perspektywa cyklu życia; polityka społeczna wobec starości i ludzi starych; "srebrna gospodarka"; relacje międzypokoleniowe; zarządzanie strategiczne; life-cycle perspective; "silver economy"; intergenerational relationships
Collection Title Kreatywna starość: Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu
Editor Fabiś, Artur; Łacina-Łanowski, Artur; Tomczyk, Łukasz
Document language Other language
Publication Year 2013
Publisher Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu
City Oświęcim
Page/Pages p. 99-111
Status Published Version; peer reviewed
Licence Creative Commons - Attribution
top