More documents from Klimczuk, Andrzej
More documents from Problemy Profesjologii

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych: przegląd stanowisk etycznych

Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions
[journal article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(492 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-384062

Further Details
Abstract Today we observe popularization of elaboration of codes addressed to various social groups. However, it is reasonable to search for answers to questions about conditions of their design and possibilities of their practical use. This article aims to provide a critical review of the literature in the field of opinions specifically related to the issue of codification professional ethics. Article first describes meanings attributed to the concept of a code of ethics and basic ethical positions. Next review leads to a discussion on supporters and opponents arguments on codification standards.

Współcześnie obserwujemy popularyzację tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad argumentami zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm.
Keywords ethics; social responsibility; standard; standardization (meth.); morality; behavior
Classification Philosophy, Ethics, Religion
Free Keywords professional ethics; situationism; codification; regulation of behavior
Document language Other language
Publication Year 2013
Page/Pages p. 69-82
Journal Problemy Profesjologii (2013) 2
ISSN 1895-197X
Status Published Version; peer reviewed
Licence Creative Commons - Attribution
top