More documents from Klimczuk, Andrzej
More documents from Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników

Sapir-Whorf Hypothesis - a Review of Argumentation of Followers and Adversaries
[journal article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(690 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-375456

Further Details
Abstract Nowadays is growing importance of interdisciplinary research and in the field of cultural diversity, multiculturalism and intercultural cooperation. It is important also to take into account the global processes of changes associated with the dissemination of digital information and communication technologies. One of the theories which are essential in this area of research is the concept by E. Sapir and B.L. Whorf. The purpose of the article is to introduce into a current condition of scientific dispute concerning the views of these authors on the relationship between language and cognition. Paper is based on a critical analysis of the literature. In conclusion, the main findings and recommendations for further research were identified.

Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co do dalszych kierunków badań.
Keywords language; thinking; cognition; epistemology; relativism; linguistics; communication technology
Classification Science of Literature, Linguistics
Free Keywords epistemology; natural and artificial languages; linguistic universals
Document language Other language
Publication Year 2013
Page/Pages p. 165-182
Journal Kultura-Społeczeństwo-Edukacja (2013) 1
Status Published Version; peer reviewed
Licence Creative Commons - Attribution
top