More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce

Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(333 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-372055

Further Details
Abstract Obywatelskie nieuczestnictwo w życiu publicznym należy do najważniejszych problemów współczesnej Polski. Zjawisko to czyni wszystkie poko-lenia równymi, a przeciwstawienie się mu wymaga przełamania barier integracji międzypokoleniowej. Niniejsze opracowanie wskazuje, iż dążenie do spójności i stabilności systemu może opierać się na wykorzystaniu korzyści z różnicy wieku członków społeczeństwa. Wskazane zostały wymiary i poziomy poszukiwania rozwiązań jakościowych na rzecz integracji w warunkach kształtowania się w przestrzeni społecznej ładu rozproszonego oraz typy barier integracji między-pokoleniowej związane z procesem starzenia się społeczeństw i zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek.

Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also contains types of different approaches to the integration barriers related with process of aging society and discrimination based on age phenomenon.
Keywords Poland; social integration; Intergenerational relations; conflict; social participation
Classification Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly; Gerontology
Collection Title Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej
Editor Szukalski, Piotr; Kałuża, Dorota
Document language Other language
Publication Year 2010
Publisher Wydawnictwo Biblioteka
City Łódź
Page/Pages p. 92-107
ISBN 978-83-62378-08-1
Status Published Version; peer reviewed
Licence Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
top