Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce

Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-372055

Weitere Angaben:
Abstract Obywatelskie nieuczestnictwo w życiu publicznym należy do najważniejszych problemów współczesnej Polski. Zjawisko to czyni wszystkie poko-lenia równymi, a przeciwstawienie się mu wymaga przełamania barier integracji międzypokoleniowej. Niniejsze opracowanie wskazuje, iż dążenie do spójności i stabilności systemu może opierać się na wykorzystaniu korzyści z różnicy wieku członków społeczeństwa. Wskazane zostały wymiary i poziomy poszukiwania rozwiązań jakościowych na rzecz integracji w warunkach kształtowania się w przestrzeni społecznej ładu rozproszonego oraz typy barier integracji między-pokoleniowej związane z procesem starzenia się społeczeństw i zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek.

Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also contains types of different approaches to the integration barriers related with process of aging society and discrimination based on age phenomenon.
Thesaurusschlagwörter Poland; social integration; Intergenerational relations; conflict; social participation
Klassifikation Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik; Gerontologie, Alterssoziologie
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej
Herausgeber Szukalski, Piotr; Kałuża, Dorota
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2010
Verlag Wydawnictwo Biblioteka
Erscheinungsort Łódź
Seitenangabe S. 92-107
ISBN 978-83-62378-08-1
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top