Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki

Technology Transfer in Shaping the Silver Economy
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-371581

Weitere Angaben:
Abstract The increase in the length of human life favors development of goods and services to the elderly. Article describes phenomenon of the silver economy as an economic system based on meeting the needs of ageing populations. Study presents examples of strategic and organizational solutions related to the creation of gerontechnology. Work takes into account concepts of cooperation between public, commercial and non-governmental sector entities: strategies for innovation, welfare clusters and silver economy networks. It also highlighted the new research institutions such as "agelab" and cultural institutions "medialab", which can be used to shape public image of gerontechnologies.

Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego wizerunku gerontechnologii.
Thesaurusschlagwörter elderly; quality of life; well-being; Intergenerational relations; digital divide; gerontology; technology; Poland
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie
Freie Schlagwörter intergenerational design; intergenerational relationships; accessibility and universal design (architecture); well-being cluster; Agelab; gerontechnology; robotics divide
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu
Herausgeber Grzybowski, Marek
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2011
Verlag Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni
Erscheinungsort Gdynia
Seitenangabe S. 57-75
ISBN 978-83-7421-1673
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
top