Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim

Local government and civic cross-border cooperation in the Podlaskie Voivodeship
[Forschungsbericht]

Poleszczuk, Jan; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra; Kiszkiel, Łukasz; Mejsak, Rafał Julian

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-365059

Weitere Angaben:
Körperschaftlicher Herausgeber Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", Białystok
Abstract Studies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.

Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.
Thesaurusschlagwörter Poland; cross-border cooperation; local factors; local politics; non-governmental organization; foreign policy; economic cooperation; science; cooperation
Klassifikation internationale Beziehungen, Entwicklungspolitik
Freie Schlagwörter public diplomacy; businesses; citizenship; local government; Podlaskie region; universities
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe 199 S.
ISBN 978-83-63870-01-0
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen
top