Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim

Local government and civic cross-border cooperation in the Podlaskie Voivodeship
[research report]

Poleszczuk, Jan; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra; Kiszkiel, Łukasz; Mejsak, Rafał Julian

fulltextDownloadDownload full text

(8381 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-365059

Further Details
Corporate Editor Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", Białystok
Abstract Studies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.

Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.
Keywords Poland; cross-border cooperation; local factors; local politics; non-governmental organization; foreign policy; economic cooperation; science; cooperation
Classification International Relations, International Politics, Foreign Affairs, Development Policy
Free Keywords public diplomacy; businesses; citizenship; local government; Podlaskie region; universities
Document language Other language
Publication Year 2013
City Białystok
Page/Pages 199 p.
ISBN 978-83-63870-01-0
Status Published Version; reviewed
Licence Creative Commons - Attribution-ShareAlike
top