Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych: możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons: Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector
[Monographie]

Klimczuk, Andrzej; Siedlecki, Marcin; Sadowska, Paulina; Sydow, Michał

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-348139

Weitere Angaben:
Abstract This report was made on the initiative of the Foundation Supporting Disabled Mathematicians and IT professionals in the project "Centre for Education and Vocational Activation of Persons with Disabilities - Branches Bydgoszcz and Lodz." It is the result of research on disability phenomenon and people with disabilities social category. It contains information about operations of more than 30 employment agencies specialized in helping people with disabilities into the labor market. First chapter of expertise relates to methods for defining the prevalence of disability and in the second - it was the issue of capacity building for non-disabled employment services. Third chapter of the report provides information on the methodology of research, and the fourth presents the results of an empirical analysis of the collected material in relation to the offer of employment agencies and their clients. Theme of the fifth chapter of the work is the condition of the disabled employment agency run by NGOs. Theme of the next chapter is the external environment of employment agencies. Last part of the report focuses on solving a recommendation supporting development dilemmas faced by agencies employment.

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś - podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej metodologii badań, a czwarty prezentuje wyniki analiz zebranego materiału empirycznego w odniesieniu do oferty agencji zatrudnienia i jej klientów. Tematem piątego rozdziału pracy jest kondycja agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Motyw przewodni kolejnego rozdziału to otoczenie zewnętrzne agencji zatrudnienia. Ostatnia cześć raportu dotyczy rekomendacji wspomagających rozwiązywanie dylematów rozwojowych, przed którymi stoją agencje zatrudnienia.
Thesaurusschlagwörter non-profit sector; employment office; employment agency; non-governmental organization; handicapped; labor market; empirical research; employment promotion
Klassifikation soziale Probleme; Arbeitsmarktforschung; Arbeitsmarktpolitik
Freie Schlagwörter agencje zatrudnienia; niepełnosprawność; organizacje pozarządowe; osoby niepełnosprawne; służby zatrudnienia; trzeci sektor; urzędy pracy; rynek pracy
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe 164 S.
ISBN 978-83-932732-1-8
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen
top