More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny

Poles social capital and socio-economic development
[conference paper]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(302 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-314337

Further Details
Abstract The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building.

Koncepcje kapitału społecznego mają istotne znaczenie w podnoszeniu jakości życia. Niemniej skutki oddziaływania nagromadzonego kapitału społecznego w sferach ekonomicznej, społecznej i politycznej mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Artykuł przybliża specyfikę zaufania jako kluczowej odmiany kapitału społecznego i jego stan wśród Polaków. Wskazane zostają też różnice między nieufnością, brakiem zaufania i funkcjonalnymi substytutami zaufania. Całość uzupełnia zestawienie oddolnych metod budowania kapitału społecznego.
Keywords social capital; socioeconomic development; quality of life; confidence; cultural capital; Poland
Classification General Sociology, Basic Research, General Concepts and History of Sociology, Sociological Theories
Free Keywords development Studies
Document language Other language
Publication Year 2009
City Warschau
Page/Pages 18 p.
Status Preprint; not reviewed
Licence Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
top