Mehr von Scholten, Peter

Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Framing immigrant integration : Dutch research-policy dialogues in comparative perspective

[Monographie]

Scholten, Peter

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-273786

Weitere Angaben:
Abstract Debates on immigrant integration are often caught up in what academics and politicians like to call 'national models of integration'. Researchers and policymakers long for common ground. In the Netherlands, their symbiosis is fed by multiculturalism, something for which Dutch society has long been seen as exemplary. Still, the incorporation of migrants remains one of the country's most pressing social and political concerns. This book thus challenges the idea that there has ever been a coherent or consistent Dutch model of integration. Analysing how immigration is framed and reframed through diverse dialogues, it provides a highly dynamic understanding of integration policy and its evolution alongside migration research. Focus falls on the Netherlands of the past three decades, yet as these findings are held up to the cases of France, Germany and the United Kingdom, insights emerge to more universal questions. Just what are the current political and academic controversies all about? How can governments respond to the challenges of our time? And what contribution can social scientists make?

Debatten over de integratie van immigranten vervallen vaak in wat academici en politici 'nationale modellen van integratie' noemen, omdat onderzoekers en beleidsmakers verlangen naar een herkenbare structuur. In Nederland wordt deze symbiose gevoed door het multiculturalisme, iets waarvoor de Nederlandse samenleving lange tijd als exemplarisch werd beschouwd. Toch blijft de integratie van migranten een van de meest urgente zaken voor de sociale en politieke belangen van Nederland. Dit boek zet vraagtekens bij het idee dat er ooit een coherent of consistent Nederlandse model van integratie is geweest. De analyse van het migratie-onderzoek in Nederland en hoe immigratie wordt omlijst en herkaderd via diverse dialogen, biedt een zeer dynamische kijk de invloed hiervan op en de evolutie van het integratiebeleid. Gefocust wordt op het Nederland van de afgelopen drie decennia, maar de bevindingen zijn ook van toepassing op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en de zo ontstane inzichten resulteren in universele vragen: Waar gaan de huidige politieke en academische controverses eigenlijk over? Hoe kunnen overheden inspelen op de uitdagingen van onze tijd? En welke bijdrage kunnen sociale wetenschappers hierin leveren?
Thesaurusschlagwörter immigration; integration; integration policy; Netherlands; multicultural society; migration research; research policy; dialogue; France; Federal Republic of Germany; Great Britain
Klassifikation Migration; politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur; spezielle Ressortpolitik
Freie Schlagwörter Public administration; Sociology
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2011
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 320 S.
Schriftenreihe IMISCoe Research
ISBN 978-90-8964-284-4
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top