Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Dynamism in Islamic activism : reference points for democratization and human rights

[Monographie]

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-273363

Weitere Angaben:
Körperschaftlicher Herausgeber The Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR)
Abstract The increased tensions surrounding radical Muslims and radical movements in the political Islam are not only manifested in the Western countries but also in the Muslim world itself. Tendencies and political movements that undermine the status quo have proliferated since the 1970s. They plead for a far-reaching islamization: funding politics, law and society on Islamic foundations. This study of the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR) analyses the developments in Islamic beliefs, political activism, society and law since the 1970s. To what extent has islamization been successful? What are its consequences for attempts in and outside the Muslim world to come to extend democratization and respect for human rights? And what can the Netherlands and the European Union contribute to support developments towards democratization and human rights? This study is, among others, based on extensive research of experts on the change of Islamic thinking and to the dynamics of law in twelve different Muslim countries.

De toegenomen spanningen rondom radicale moslims en radicale stromingen binnen de politieke islam manifesteren zich niet alleen in het Westen maar vooral ook binnen de moslimwereld zelf. Al sinds de jaren '70 komen stromingen en politieke bewegingen op die zich richten tegen de status quo. Zij pleiten voor vergaande islamisering: het funderen van de politiek, het recht en de samenleving op islamitische grondslagen. Deze studie van de WRR analyseert de ontwikkelingen in het islamitisch denken, het politiek activisme, de samenleving en het recht sinds de jaren zeventig. In hoeverre is er sprake van een succesvolle islamisering? Welke gevolgen heeft dat voor de pogingen binnen en buiten de moslimwereld om te komen tot (verdere) democratisering en meer respect voor mensenrechten? En wat kunnen Nederland en de Europese Unie doen om ontwikkelingen in die richting te bevorderen? De studie baseert zich onder meer op uitvoerige empirische studies van deskundigen naar de verandering van het islamitisch denken en naar de rechtsdynamiek in twaalf verschillende moslimlanden.
Thesaurusschlagwörter Islam; islamism; political movement; radicalism; fundamentalism; Islamic society; democratization; human rights; international relations; EU; Netherlands
Klassifikation politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2006
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 238 S.
ISBN 978-90-5356-918-4
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top