Mehr von Hassel, Anke

Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Wage setting, social pacts and the Euro : a new role for the state

[Monographie]

Hassel, Anke

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-272097

Weitere Angaben:
Abstract Globalization, financial liberalization and neo-liberal economic policy thinking have been seen as contributors to the demise of social partnership in Western Europe. Recent examples of the re-emergence of social pacts have challenged these assumptions. The book offers a theoretical understanding of the challenges that increasing monetary integration posed for existing modes of adjustment in the political economies of EU member states, and explains why many governments have chosen to negotiate with trade unions over economic adjustment.

Door de Europese monetaire integratie staan overheden voor een enorme economisch-politieke uitdaging. Niet langer kunnen ze door middel van waarde-inflatie de economische tekorten oplossen. Het gevolg was dat de Eurolanden loonbepalingen gebruiken om de economie bij te sturen. Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de wijdverbreide verwachting, loonbepalingssystemen in West-Europa de laatste 25 jaar gecentraliseerd zijn gebleven. En de band tussen overheden en sociale partners zijn eerder inniger dan losser geworden. Hassel onderzoekt in Wage Setting, Social Pacts and the Euro. A New Role for the State loonbepalingssystemen in West-Europa. Ze laat zien dat overheden hebben gekozen voor onderhandelingen met de sociale partners en niet voor de deregulering van de arbeidsmarkten. Hassel brengt de economische en politieke voordelen van de onderhandelde loonbepalingen naar voren, tegen de achtergrond van een strikter monetair beleid en een toegenomen economische openheid
Thesaurusschlagwörter EU; social partnership; neo-corporatism; wage determination; collective bargaining; wage; wage policy; incomes policy; redistribution; trade union; monetary policy; monetary union; EEMU; union and employers' representatives; alliance for jobs; political economy
Klassifikation Europapolitik; Volkswirtschaftslehre; Wirtschaftspolitik; Einkommenspolitik, Lohnpolitik, Tarifpolitik, Vermögenspolitik; Arbeitsmarktpolitik
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2006
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 334 S.
Schriftenreihe Changing Welfare States
ISBN 978-90-5356-919-1
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top