Mehr von Marx, Ive

Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


A new social question? On minimum income protection in the postindustrial era

[Monographie]

Marx, Ive

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-272087

Weitere Angaben:
Abstract Advanced welfare states are said to be facing, in the words of Pierre Rosanvallon, a "New Social Question". The idea here, and it is a widely shared one, is that the transition from an industrial to a postindustrial environment has brought with it a whole new set of social risks, constraints and trade-offs which necessitate radical recalibration of social security systems. This book analyses in some depth how economic change has impacted on minimum income protection in advanced welfare states. There is a particular focus on how Bismarckian welfare states have fared over recent decades.

In A New Social Question? On Minimum Income Protection in the Postindustrial Era staat de vraag centraal of de overgang van een industriële naar een een post-industriële samenleving daadwerkelijk heeft geleid tot wat Pierre Rosanvallon ooit een 'Nieuwe Sociale Kwestie' noemde. We zouden vandaag immers geconfronteerd worden met sociale risico's en noden waarop de klassieke sociale zekerheidssystemen onmogelijk een bevredigend antwoord kunnen bieden. Een radicale herziening van het sociale stelstel lijkt onafwendbaar. In het 8e deel van de serie "http://www.aup.nl/changingwelfarestates" - 'Changing Welfare States' analyseert de auteur de impact van de economische eranderingen in de laatste decennia, op armoede en sociale zekerheid. Er is een bijzondere focus op de Bismarckiaanse welvaartsstaten zoals Nederland en België in de laatste decennia. Met name voor beleidsmakers en studenten die zich bezighouden met de sociale zekerheid is dit boek een aanrader.
Thesaurusschlagwörter post-industrial society; minimum income; social security; economic change; welfare state; social policy; low wage; low qualified worker; labor market; unemployment; employment trend; poverty
Klassifikation soziale Sicherung; Einkommenspolitik, Lohnpolitik, Tarifpolitik, Vermögenspolitik; soziale Probleme
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2006
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 287 S.
Schriftenreihe Changing Welfare States, 8
ISBN 978-90-5356-925-2
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top