Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


The viability of human security

[Sammelwerk]

Boer, Monica den; Wilde, Jaap de (Hrsg.)

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-271881

Weitere Angaben:
Abstract This volume elaborates on the EU report A Human Security Doctrine for Europe, adding an engaging discussion of international legal consequences and operational demands in the European Union's quest for domestic security. Introducing the concept of "Human Security from Below," the editors highlight how people in war-torn countries have no choice but to create their own security arrangements. But such structures, surprisingly, are not unique to war zones, the contributors reveal-human security initiatives from below occur in even the most stable Western countries. Arguing that human security as a concept only makes sense if it covers both foreign and domestic policy concerns, 'The viability of human security' offers concise insights on this largely neglected topic.

Steeds meer wordt duidelijk dat het militaire veiligheidsbeleid van na de Koude Oorlog tekort schiet. Militairen worden geschoold en getraind in het dienen van de staatsveiligheid. Maar de eisen van moderne interventies vragen om een ander perspectief, human security, oftewel mensveiligheid. De discussie daarover is in volle gang, onder meer binnen de Europese Unie, die nog steeds zoekt naar adequate invulling van haar interne en externe veiligheidsbeleid. Dit boek belicht deze ontwikkeling en voegt er nieuw perspectieven aan toe. Er wordt gekeken wat mensveiligheid betekent voor de beleidsmaker ('human security from above') en wat het betekent voor de man in de straat ('human security from below'). In potentie heeft het begrip mensveiligheid een universele strekking, maar of het werkelijk een ommekeer in het denken over veiligheid inhoudt staat, ook in dit boek, nog volop ter discussie.
Thesaurusschlagwörter EU; European security; domestic security; human security; security policy; ESDP; peacekeeping; civil society; self-help
Klassifikation internationale Beziehungen, Entwicklungspolitik; Friedens- und Konfliktforschung, Sicherheitspolitik
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2008
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 269 S.
ISBN 978-90-5356-796-8
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top