Mehr von Blokland, Talja

Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Oog voor elkaar : veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote stad

[Monographie]

Blokland, Talja

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-271752

Weitere Angaben:
Abstract People like to live in a safe neighborhood. Areas with a variety of facilities like houses, offices and shops seem to be an important strategy to improve the safety of a neighborhood. More people on the streets means better social control, is the thought behind this strategy. But do people on the streets have consideration for each other? This book is a theory on urban environment, public familiarity and trust on the one hand. On the other it is a very practical plea for a careful planning and nuanced governance of the public space.

Iedereen woont graag in een veilige buurt. Gevarieerdere buurten waar wonen, werken en winkelen elkaar afwisselen zijn een belangrijke strategie geworden om veiligheid te bereiken. Van ogen op straat gaat sociale controle uit, zo is dan de gedachte. Maar hebben mensen met ogen op straat ook oog voor elkaar? Oog voor Elkaar is enerzijds een theorie over stedelijke omgeving, publieke familiariteit en vertrouwen. Anderzijds is het een praktijkgericht, op alledaagse verhalen gebaseerd pleidooi voor zorgvuldiger vormgeving en beheer van stedelijke openbare ruimte.
Thesaurusschlagwörter large city; social control; domestic security; Netherlands; criminality; surveillance; prevention; public space; social relations; assistance
Klassifikation Siedlungssoziologie, Stadtsoziologie; Kriminalsoziologie, Rechtssoziologie, Kriminologie; soziale Probleme
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2008
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 297 S.
Schriftenreihe Solidariteit en Identiteit
ISBN 978-90-4850-627-9
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top