Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Statistics and reality : concepts and measurements of migration in Europe

[collection]

Fassmann, Heinz; Reeger, Ursula; Sievers, Wiebke (ed.)

fulltextDownloadDownload full text

(7715 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-271563

Further Details
Abstract In the last decade, there has been a distinct trend towards a worldwide harmonisation of migration statistics, chiefly pushed by international bodies and organisations that need comparative data. Statistics and Reality shows that these attempts have as yet not been very successful. It provides an accessible account of the history of migration measurement in Europe and analyses the current conceptualisations of migration and data gathering procedures in twelve European countries in the context of their migration histories. Based on this analysis, the authors provide a critical insight into the migrant stocks and flows in their countries.

De toenemende vraag naar onderzoeksdata op het gebied van migratie vraagt om een wereldwijde consensus van migratiestatistieken. Statistics and Reality laat zien dat pogingen een eenduidige vorm voor migratiestatistieken te vinden tot nu toe niet succesvol zijn gebleken. Op toegankelijke wijze wordt de geschiedenis van migratieonderzoek in Europa beschreven. Van twaalf Europese landen worden huidige concepten van migratie en methoden voor het vergaren van onderzoeksdata voor dit onderwerp geanalyseerd. Op basis van deze analyse geven de auteurs een kritische kijk op de migrantenvoorraad en -stromen in het desbetreffende land en becommentariC+ren zij trends in recente literatuur, zoals de feminisering van migratie en de diversiteit van de oorsprong van migranten.
Keywords migration; migration research; measurement instrument; measurement; immigration; official statistics; Europe; historical development
Classification Migration, Sociology of Migration
Document language English
Publication Year 2009
Publisher Amsterdam Univ. Press
City Amsterdam
Page/Pages 320 p.
Series IMISCoe Reports
ISBN 978-90-8964-052-9
Status Published Version; reviewed
Licence Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
top