Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Statistics and reality : concepts and measurements of migration in Europe

[Sammelwerk]

Fassmann, Heinz; Reeger, Ursula; Sievers, Wiebke (Hrsg.)

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-271563

Weitere Angaben:
Abstract In the last decade, there has been a distinct trend towards a worldwide harmonisation of migration statistics, chiefly pushed by international bodies and organisations that need comparative data. Statistics and Reality shows that these attempts have as yet not been very successful. It provides an accessible account of the history of migration measurement in Europe and analyses the current conceptualisations of migration and data gathering procedures in twelve European countries in the context of their migration histories. Based on this analysis, the authors provide a critical insight into the migrant stocks and flows in their countries.

De toenemende vraag naar onderzoeksdata op het gebied van migratie vraagt om een wereldwijde consensus van migratiestatistieken. Statistics and Reality laat zien dat pogingen een eenduidige vorm voor migratiestatistieken te vinden tot nu toe niet succesvol zijn gebleken. Op toegankelijke wijze wordt de geschiedenis van migratieonderzoek in Europa beschreven. Van twaalf Europese landen worden huidige concepten van migratie en methoden voor het vergaren van onderzoeksdata voor dit onderwerp geanalyseerd. Op basis van deze analyse geven de auteurs een kritische kijk op de migrantenvoorraad en -stromen in het desbetreffende land en becommentariC+ren zij trends in recente literatuur, zoals de feminisering van migratie en de diversiteit van de oorsprong van migranten.
Thesaurusschlagwörter migration; migration research; measurement instrument; measurement; immigration; official statistics; Europe; historical development
Klassifikation Migration
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2009
Verlag Amsterdam Univ. Press
Erscheinungsort Amsterdam
Seitenangabe 320 S.
Schriftenreihe IMISCoe Reports
ISBN 978-90-8964-052-9
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung
top