Searchtutorial

"..." Phrase Search
*,? Wildcards (* = none or multiple, ? = one)
~ Fuzzy Search
^n Boosting (n = positive Number)
Search Operators:
AND / OR / NOT
detailed search manual
       

Showing out of a total of results for collection: . ( seconds)Gerontology

<< 21-30 of 329: 1 2 3 4 5 6 ... 33 >>
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej. Lublin: WSEI, 2011. , p. 289-311
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, (2012) , p. 52-56
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Społeczne wymiary starzenia się. Bielsko - Biała: Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, 2011. , p. 101-117
Author(s): Goddli, Petter Haakenstad
Review: Davidson, Scott: Going grey: the mediation of politics in an ageing society. Farnham: Ashgate, 2012. 978-1-4094-3392-7
Source: Intergenerational Justice Review, (2015)2: p. 69-72, 2015
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy w świecie nowych technologii: implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2013. , p. 184-215
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2013.
Author(s): Hoffmann, Elke; Romeu Gordo, Laura; Simonson, Julia; Tesch-Römer, Clemens; Nowossadeck, Sonja
Source: Deutsches Zentrum für Altersfragen; 2014. 11 p.
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. , p. 344-360
Author(s): Klaus, Daniela; Tesch-Römer, Clemens
Source: Deutsches Zentrum für Altersfragen; Berlin, 2014. 10 p.
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy partycypują. Białystok, 2014. , p. 27-29
<< 21-30 of 329: 1 2 3 4 5 6 ... 33 >>