Searchtutorial

"..." Phrase Search
*,? Wildcards (* = none or multiple, ? = one)
~ Fuzzy Search
^n Boosting (n = positive Number)
Search Operators:
AND / OR / NOT
detailed search manual
       

Showing out of a total of results for collection: . ( seconds)Gerontology

<< 121-130 of 325: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 33 >>
Author(s): Santos, Silvia Maria Azevedo dos; Diogo, Maria José D'Elboux
Source: ETD - Educação Temática Digital, 2 (2000) 1
Author(s): Pérez Salanova, Mercè
Source: Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigacion Social, (2008) 13, p. 209-224
Author(s): Micheel, Frank; Roloff, Juliane; Wickenheiser, Ines
Source: Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 35 (2010) 4, p. 833-868
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Społeczne wymiary starzenia się. Bielsko - Biała: Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, 2011. , p. 101-117
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy w świecie nowych technologii: implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2013. , p. 184-215
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2013.
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Seniorzy partycypują. Białystok, 2014. , p. 27-29
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2010. , p. 75-90
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej. Lublin: WSEI, 2011. , p. 289-311
Author(s): Klimczuk, Andrzej
Source: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, (2012) , p. 52-56
<< 121-130 of 325: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 33 >>